Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy “PALTEX” dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. Informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Damian Bugaj Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy “PALTEX” z siedzibą w Dankowie 155, 42-165 Lipie, tel. 48/781694079, e-mail: biuro@paltex.pl oraz że:

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zapytania, zamówienia oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym ZPUH „PALTEX” zamierza zawrzeć lub zawarł umowę.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora umożliwienie i utrzymywanie kontakt z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
  3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, nr telefonu.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Państwo umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 1 dane osobowe mogą być lub są udostępniane innym odbiorcom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zamówienia lub zawarcia i wykonywania umowy z Klientem.
  8. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.